SKB-LOGO

Acties

Chip actie 2015
Vergeten konijnen 2014
SKB gaat naar de rechter
Vergeten konijnen 2013
Dumpkonijnen
Adopteer een konijn

Actie konijnen chippen

Elk jaar roept Stichting KonijnenBelangen de maand november uit tot Konijnenmaand. Gedurende deze maand besteden we met name aandacht aan de ‘vergeten konijnen’. Dit zijn konijnen die verwaarloosd of gedumpt zijn of afgestaan zijn door hun eigenaar.
Dit jaar zal November Konijnenmaand in het teken staan van Chippen.

Konijnenleed voorkomen door chippen

In Nederland is het  chippen en registreren van honden al twee jaar verplicht. Dit is met name van groot belang bij het opsporen van malafide broodfokkers en handelaren. En natuurlijk om eigenaren van gevonden honden te kunnen vinden.
Chippen van konijnen is in Nederland niet verplicht en gebeurt nog zeer weinig tot helemaal niet. De meeste instanties controleren niet of een gevonden konijn een chip heeft. En omdat de meeste instanties toch niet controleren zijn slechts weinig eigenaren geneigd om hun konijn te laten chippen. Een vicieuze cirkel die als gevolg heeft dat verplicht chippen van konijnen nog ver weg is.

Stichting KonijnenBelangen is van mening dat het verplicht chippen zeer veel konijnenleed kan voorkomen. Immers kunnen broodfokkers niet zomaar hun gang meer gaan. Ook eigenaren die hun konijn(en) in bos of park dumpen, of in een kooi bij het grofvuil zetten, kunnen opgespoord worden. Hierdoor kan preventief gewerkt worden aan het zeer grote probleem van gedumpte konijnen (minimaal 12.000 in 2012 en dit aantal loopt jaarlijks op).
Wij willen daarom dit jaar in November  Konijnenmaand het chippen van konijnen promoten.

Goedkoop chippen-actie

Om eigenaren bewust(er) te maken van het belang van chippen vragen wij alle als konijndeskundig dierenartsen, vermeld op de Konijnendokterlijst op konijnen.nl, om mee te werken aan deze actie. Dit kan door in de maand november tegen gereduceerd tarief konijnen te chippen en te laten registreren.
Het probleem is dat in elke praktijk een ander bedrag wordt gehanteerd voor chippen + registreren. Met consult, zonder consult, als onderdeel van een behandeling, er zijn vele variaties in het berekenen van de kosten.
Wij zijn in beraad gegaan met enkele konijndeskundige dierenartsen om een reëel bedrag vast te stellen, laag genoeg om veel mensen over de streep te trekken hun konijn(en) te laten chippen. De uitkomst hiervan was dat een bedrag van 20,00 euro haalbaar kan zijn.

Echter is gebleken dat het bij de wet verboden is om dierenartsen te vragen collectief met een vastgesteld bedrag met deze actie mee te doen. Daarom vragen wij wel om een gereduceerd tarief, maar de invulling hiervan bepaalt een dierenarts zelf. Wel vragen wij om zo mogelijk ook zorg te dragen voor registratie van de chip, omdat dit voor eigenaren nog een hobbel kan zijn.

Op de site konijnenbelangen.nl zal een lijst verschijnen van de deelnemende dierenartsen, zodat eigenaren makkelijk een dierenarts in de buurt kunnen vinden om hun konijn(en) te laten chippen. Verder zullen de diverse media geïnformeerd worden over deze actie. 

Vergeten konijnen 2014


November actie

Net als vorig jaar is novembermaand ook nu weer konijnenmaand en we willen weer geld inzamelen, dit keer om de juridische kosten van de SKB te kunnen betalen (Zie SKB stapt naar de rechter bij ‘Acties’).

 

Kobreintje

We hebben allerlei plannetjes bedacht.
Zo gaan we binnenkort mensen vragen dit "kobreintje" te breien, die we gaan verkopen voor €10.

Alles over het hoe en wat van deze actie en meedoen staat te lezen op www.minihondje.nl

SKB gaat naar de rechter

Wie van konijnen houdt, denkt niet zo snel aan wetgeving en rechtspraak, maar alle opvangcentra hebben er wel degelijk mee te maken. Doordat veel gemeentes weigeren gehoor te geven aan wetgeving raken veel konijnenopvangen gedupeerd.

Het dumpen van huisdieren is verboden. Zo staat dat in de wet. De overtreder wacht een fikse boete als hij/zij betrapt wordt. Maar wat gebeurt er met het gedumpte dier? Daar laat onze wetgeving zich helaas niet over uit. Naar ons idee zou er een speciale wet moeten komen waarin staat wat te doen met tamme (gedumpte of weggelopen) zwerfdieren, maar zover is Nederland nog lang niet.
Toch is de situatie niet helemaal hopeloos, want we hebben ook nog een Burgerlijk Wetboek. In Boek 5 staat o.a. wat er moet gebeuren met gevonden voorwerpen. "Maar een konijn is toch geen voorwerp?" zult u zeggen. Nee, dat is het inderdaad niet, maar volgens onze wetgeving dus wel, want in het desbetreffende artikel staat: ... indien het gevonden voorwerp een dier is ...

Een gemeente is wettelijk verplicht een gevonden voorwerp 14 dagen te bewaren, zodat de eigenaar de tijd heeft zijn eigendom te komen ophalen. Met b.v. een paraplu werkt dat prima. De gemeente legt de paraplu op een plank en wacht  2 weken. Is de eigenaar na 14 dagen nog niet komen opdagen? Dan mag de gemeente zelf weten wat ze met de plu willen doen. Zo houden sommige gemeentes bijvoorbeeld eens per jaar een verkoping van de gevonden fietsen.
Maar als het om een gevonden dier gaat, zit het ingewikkelder in elkaar. Een hond blijft nu eenmaal niet 14 dagen op een plank liggen wachten. Geen enkele gemeente heeft zelf de accomodatie om een dier 14 dagen te bewaren en al helemaal niet allemaal verschillende soorten dieren. Dus de gemeente besteedt dat bewaren uit. En voor alle klussen die je een ander laat doen, moet je betalen. Het gaat hier dus uitdrukkelijk NIET om subsidie, maar om betaling voor verleende diensten en om een vergoeding van gemaakte kosten.
Nog even voor de duidelijkheid: de gemeente waar het dier gevonden is, moet betalen - het maakt niet uit waar de opvang gevestigd is.

Dankzij het werk van de Dierenbescherming hebben inmiddels de meeste gemeentes afspraken gemaakt over het "bewaren" van honden en katten, maar meer dan 3/4 van de gemeentes (meer dan 300!) weigert te betalen voor het "bewaren" van konijnen. Een opvang die konijnen binnengebracht krijgt via een dierenambulance kan praten wat ie wil, maar de gemeente zegt eenvoudig NEE. Zelfs het argument "Een konijn is geen dier." wordt gehoord..
En wat moet je dan als opvang? Waar kun je klagen? Juist ja, bij diezelfde gemeente... en dat schiet niet op natuurlijk.

In Nederland worden elk jaar zo'n 12.000 konijnen opgevangen. De helft is afstand en de helft is dump.
Een simpel rekensommetje leert ons het volgende: we praten dus over zo'n 6.000 konijnen.  Als die per konijn €80 euro vergoed zouden krijgen, komen we op nog geen half miljoen. Op zich een hoop geld natuurlijk, maar als je het deelt door 408 (zoveel gemeentes telt Nederland) kom je op een gemiddelde van nog geen €1200,- per gemeente per jaar. Een flutbedrag op de gemeentelijke begroting, maar voor de opvangcentra is juist dat kleine beetje geld onontbeerlijk.
Overigens wordt natuurlijk niet elk gedumpt konijn weer gevonden en gevangen. Naar het aantal daadwerkelijk gedumpte dieren kun je slechts raden. Maar als 1 op 10 gevonden wordt (wat bv in natuurgebieden helemaal geen hoge schatting lijkt), zou het om 60.000 dumpers gaan...

Stichting KonijnenBelangen heeft van alles geprobeerd om gemeentes te overreden aan hun verplichtingen te voldoen, maar niks helpt. Je wordt van het kastje naar de muur gestuurd (als je überhaupt al antwoord krijgt) en we hebben er schoon genoeg van.
Als het dan echt niet anders kan, dan moet het maar... we stappen naar de rechter.

Na overleg met onze advocaat hebben we besloten tot een zogenaamde bestuursprocedure. Dit is een soort verticaal meerstappenplan, dat je kunt beginnen als je het niet eens bent met een besluit van een overheid. Je moet altijd bij stap 1 beginnen, maar je kunt na elke stap stoppen.
Simpel gezegd werkt het als volgt:

1. De advocaat stuurt namens een opvang een brief naar een onwillige gemeente met het verzoek te betalen voor verleende diensten en gemaakte kosten. (Omdat de SKB niet een direct betrokkene is, moet de opvang zelf de procedure aanspannen, maar de opvang wordt bijgestaan door onze advocaat.)
2. Bij een negatief antwoord kun je bezwaar aantekenen bij de gemeente. Een tweede brief dus.
3. Na nogmaals een negatief antwoord kun je een rechter vragen hoe die er over denkt.
4. Als ook de rechter in jouw nadeel beslist, kun je naar de Raad van State.

Wanneer u dit leest zijn we deze procedure al gestart, maar we hebben nog een hele lange weg te gaan...
U kunt de ontwikkelingen volgen op de website www.vergetenkonijnen.nl en op facebookpagina Kleintje-Konijntje.

De gang naar de rechter is een kostbare kwestie, met name voor een stichting die niet uit is op winstbejag. We proberen daarom op alle mogelijke manieren een pot te maken om de kosten uit te kunnen betalen.
Als u ons financieel wilt steunen kunt u uw donatie overmaken op banknummer: NL78 INGB 0009 1457 16 t.n.v. Stichting KonijnenBelangen te Aalsmeer o.v.v. "Rechtszaak".

Dank u!

Vergeten konijnen

November actie

De novemberactie Vergeten Konijnen heeft € 2.500 opgeleverd! Dat is een mooi resultaat, maar het is helaas niet genoeg om alle opvangen een leuk bedrag te kunnen geven. Er moest een keuze gemaakt worden welke opvangen het eerst financieel geholpen zouden worden.

 

Er zijn helaas geen objectieve criteria die tot een "eerlijke keus" zouden kunnen leiden. We hebben daarom besloten tot een loting.

De 10 opvangcentra die als eerste een donatie van €250 tegemoet kunnen zien zijn:
Konijnenopvang Amsterdam
Knaagdieropvang Gelderland
Konijnenopvang Hannie
Konijnenopvang Huize Pluis
Konijnenopvang Jamies
Konijnenopvang Joy
Konijnenopvang Lapina
Konijnenopvang Muffins
Knaagdierenopvang Snuitje
Konijn- en Knaagdierenopvang Zeeland
Alle opvangcentra hebben zo snel mogelijk bericht gekregen.

We willen graag van de gelegenheid gebruik maken om onze waardering uit te spreken jegens iedereen (dus ook de opvangcentra die nog geen geld ontvangen hebben) die zich het lot van de vergeten konijnen aantrekt. Overigens blijft de website vergetenkonijnen.nl in de lucht en het gironummer blijft ook geopend. We hopen dat donaties blijven binnenkomen zodat we in de toekomst ook de andere opvangen een beetje kunnen helpen.

Alle informatie over Vergeten Konijnen kunt u vinden op www.vergetenkonijnen.nl

Rest ons (nogmaals) iedereen die heeft meegeholpen hartelijk te bedanken.

Dumpkonijnen

www.e-n-s.nl

Konijnen worden helaas massaal gedumpt op het moment dat de diertjes niet meer gewenst zijn. Elk jaar lijkt het dumpprobleem groter te worden.
Stichting KonijnenBelangen heeft een strooifolder ontworpen, om konijneneigenaren te waarschuwen dat dumpen, ook over het hek van een kinderboerderij, in 99% van de gevallen het einde van het diertje betekent.

Help ook mee om deze folder te verspreiden!

Klik op de folder om hem te vergroten en uit te printen.

Adopteer een konijn

Bezint eer u aan een konijn begint.... en haal dan een konijn uit een opvang, dus niet uit een winkel!

Playlist van 7 filmpjes...